مجموعه آموزشی ili FA

ثبت نام آزمون

ثبت نام آزمون

ثبت نام آزمون فاینال

ثبت نام آزمون فاینال: جهت انجام آزمون فاینال اطلاعات زیر را تکمیل کنید و پس از پرداخت توسط درگاه پرداخت آنلاین و یا واریز وجه به صورت کارت به کارت ثبت نام شما به پایان میرسد.

آزمون Basic

آزمون Elementary

Elementary

Elementary1

Elementary2

Elementary3

آزمون Pre

آزمون Inter

آزمون High

آزمون Advanced

آزمون میان ترم و پایان ترم

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم